KLEVER A/T 2 KR628

KLEVER A/T 2 KR628

  • 0
  • Liên hệ
  • 204
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
A/T(全地形)胎面設計細分市場主要分為 2 應用-個人及商業用途兩種使用模式
A/T(mọi địa hình)mặt lốp được thiết kế qua phân tích kỹ thi trường 2 loại để áp dụng-hình thức nhân sử dụng thương nhân sử dụng 
1. 個人使用 - 輕型卡車和 SUV @ ½ 噸和 ¾ 車載平台和吉普車,包括提升和改裝車輛
1. nhân sử dụng-loại bán tải nhẹ SUV @ ½  tấn ¾ tấn.nền tảng xe jeep,bao gồm các dòng xe nâng cấp cải cách.
2. 商業用途 商用輕型卡車 ½ 噸和 ¾ 車載平台用於工作環境,可能需要額外的越野牽引力
thương mại sử dụng-xe thương mại dùng cho xe tải nhẹ ½tấn ¾tấn, nền nảng xe dùng cho hoàn cảnh công việc thương mại,khả năng phải dùng đến
細分尺寸通常個人和商業用途重疊,但一些個人用途車輛的外觀表現需要更多的白色或黑色胎邊選項在一些特定尺寸提供選擇。

   Phân tích kỹ kích thước thông thường nhân thương nhận trùng lập,nhưng một số nhân sử dụng loại xe ngọai quan xe nhiều màu trắng hoặc lốp viền đen chỉ số kích thước cố định để lựa chọn

A/T(全地形)胎面設計細分市場主要分為 2 應用-個人及商業用途兩種使用模式
A/T(mọi địa hình)mặt lốp được thiết kế qua phân tích kỹ thi trường 2 loại để áp dụng-hình thức nhân sử dụng thương nhân sử dụng 
1. 個人使用 - 輕型卡車和 SUV @ ½ 噸和 ¾ 車載平台和吉普車,包括提升和改裝車輛
1. nhân sử dụng-loại bán tải nhẹ SUV @ ½  tấn ¾ tấn.nền tảng xe jeep,bao gồm các dòng xe nâng cấp cải cách.
2. 商業用途 商用輕型卡車 ½ 噸和 ¾ 車載平台用於工作環境,可能需要額外的越野牽引力
thương mại sử dụng-xe thương mại dùng cho xe tải nhẹ ½tấn ¾tấn, nền nảng xe dùng cho hoàn cảnh công việc thương mại,khả năng phải dùng đến
細分尺寸通常個人和商業用途重疊,但一些個人用途車輛的外觀表現需要更多的白色或黑色胎邊選項在一些特定尺寸提供選擇。

   Phân tích kỹ kích thước thông thường nhân thương nhận trùng lập,nhưng một số nhân sử dụng loại xe ngọai quan xe nhiều màu trắng hoặc lốp viền đen chỉ số kích thước cố định để lựa chọn

 

Sản phẩm cùng loại
Klever M/T KR29
Klever M/T KR29

Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Klever R/T KR601
Klever R/T KR601

Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

VỎ XE KENDA
VỎ XE KENDA

Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

VỎ XE KENDA
VỎ XE KENDA

Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

VỎ XE KENDA
VỎ XE KENDA

Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Vezda Touring A / S
Vezda Touring A / S

Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

0
Zalo
Hotline